Werkwijze

Aanmelding

Als je je aanmeldt via mail of het aanmeldformulier, bel of mail ik je met een datumvoorstel voor een intakegesprek zodra ik plek heb.  In sommige gevallen spreken we eerst een telefonisch screeningsgesprek af, waarbij ik kort naar je klachten en naar je hulpvraag vraag en ik je uitleg hoe ik werk. Als blijkt dat hulpvraag en mijn behandelwijze op elkaar aansluiten, nodig ik je uit voor een intake of zet ik je hiervoor op de wachtlijst.

Intake

In het intakegesprek, inventariseer ik samen met jou de klachten en verwachtingen van een behandeling. Om een goed beeld te krijgen komt ook jouw persoonlijke geschiedenis aan bod. We bespreken of je elders al hulp hebt gehad en op welke manier er gewerkt is.
Soms zal er gebruik worden gemaakt van enkele aanvullende vragenlijsten of psychologische testen die door mij worden uitgewerkt en geïnterpreteerd.

Op basis van al deze informatie maak ik een persoonlijk behandelplan. Dit plan vormt dan de basis voor de manier waarop we samen gaan werken aan de gewenste veranderingen. Hierna volgen de behandelsessies. Het aantal kan variëren afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, dit is meestal tussen de 5 tot 12 sessies. De werkwijze is zo veel mogelijk kortdurend, doelgericht en praktisch. Het uiteindelijke doel is om op eigen kracht weer verder te kunnen.

Behandeling

Ik ben opgeleid in verschillende evidence based (bewezen effectieve) behandelvormen. Vaak worden verschillende behandelvormen gecombineerd zodat ze een ‘op maat’ behandeling vormen. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie (CGt), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness, Oplossingsgerichte Therapie (OGt), Schematherapie (SFT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).