Wachttijd

De praktijk heeft op dit moment (bijgewerkt 6-1-2022) een wachttijd van 8-12 weken voor intake, de afspraakmogelijkheden beperken zich tot dinsdag en woensdag. Tussen het intakegesprek en de behandeling zit geen wachttijd. U kunt zich aanmelden via de mail of het aanmeldformulier. Indien de wachttijd langer is dan 6 weken zal in overleg met u en de verwijzer een doorverwijzing naar een andere Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aanbieder mogelijk zijn.