Wachtlijstbemiddeling/Treeknorm

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij, of uw zorgverzekeraar
vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken
vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken
vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door
zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).