Verwijzing

U kunt terecht met of zonder verwijzing. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering is echter een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts noodzakelijk. Naast de gangbare persoonsgegevens is het voor een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  • Dat het om de verwijzing naar de GBGGZ gaat, ofwel lichte tot matige problematiek
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-5 stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis
  • De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB-code