Vervanging en crisis

Vakanties of andere vrije dagen worden tijdig aan u door gegeven.
U kunt, indien nodig, terecht bij uw huisarts of de Praktijk Ondersteuner van uw huisarts (POH). Bij crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts, huisartsenpost of de crisisdienst van GGZ WNB of GGZ Breburg.