Schematherapie (SFT)

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt? In deze gevallen kan schematherapie je helpen.

Schema’s zijn de interne ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe iemand naar zichzelf kijkt, naar anderen en naar de wereld om zich heen. Als u telkens in dezelfde valkuil stapt en zich voortdurend negatieve patronen herhalen in uw leven, dan zou er sprake kunnen zijn van negatieve schema’s. Negatieve schema’s zijn hardnekkig: ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd. Bijvoorbeeld als er hoge eisen aan je gesteld worden, je in de steek gelaten wordt door een ouder, of gepest wordt op school.
Elk kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering, maar ook aan realistische grenzen. Dit zijn de basisbehoeften. Als hieraan niet wordt voldaan ontwikkelt een kind negatieve schema’s. Deze neem je mee in het volwassen leven. Hoewel ze niet goed zijn, voelen negatieve schema’s vaak wel vertrouwd aan. Nieuwe ervaringen zijn vaak een bevestiging van die schema’s. Er zijn verschillende manieren waarop negatieve schema’s zich uiten in het dagelijkse leven: sommige mensen geven zich over aan hun schema’s (b.v. ‘ik ben ook een mislukkeling’). Anderen overschreeuwen zichzelf juist, waardoor ze niet meer stil hoeven te staan bij hun onzekerheid, met als gevolg dat ze anderen op afstand houden. Negatieve schema’s leiden bijna altijd tot niet-helpend gedrag.

Het doel van de schematherapie is u te helpen om oude schema’s op te sporen en te leren beseffen hoe deze zijn ontstaan. U krijgt ook inzicht in hoe de schema’s in stand worden gehouden. Samen met de therapeut wordt onder ogen gezien welke basisbehoeften zijn gefrustreerd en hoe het eigenlijk had moeten gaan. Vervolgens zal de therapeut u leren hoe u in het volwassen leven beter voor uzelf kan zorgen en hoe u anderen toe kan staan om voor u te zorgen. Zo doorbreekt u het patroon wat in uw jeugd is ontstaan en komt u van de negatieve schema’s af.

Omdat schematherapie zich richt op het behandelen van hardnekkige patronen, is het met name geschikt voor mensen met (trekken van) persoonlijkheidsproblematiek of mensen met chronische of herhaaldelijk terugkerende psychische klachten, waaraan bepaalde karaktertrekken ten grondslag liggen. In de basis-GGZ wordt deze therapie vooral gebruikt om inzicht te krijgen en worden bepaalde technieken gebruikt om de gekwetste kant te helen en de gezonde kant te versterken. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen.

Voor meer informatie: https://www.schematherapie.nl