Klachtenregeling

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht om een dossier over mijn cliënten bij te houden. Alleen bij verplichte (kwaliteits-)controles en na uitdrukkelijke toestemming van jou geef ik informatie aan anderen zoals een bedrijfs- of verzekeringsarts. Ik vind het belangrijk om de huisarts op de hoogte te brengen van het verloop van de behandeling. Ook hiervoor geldt dat ik dit alleen doe nadat je hiervoor toestemming hebt verleend.
Mocht de behandeling niet naar je wens verlopen, is het natuurlijk erg belangrijk om dit bij mij naar voren te brengen, zodat ik de zorg zo veel mogelijk kan aanpassen aan je persoonlijke wensen. Mocht je er met mij niet uitkomen, en een klacht hebben, dan kun je je wenden tot de een bemiddelaar van de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) of tot hun klachtencommissie. Ik val door mijn registratie als GZ-psycholoog onder het tuchtrecht van de BIG.